Monday 9 November 2020

Telangana Teachers Inter District Transfers

 


అంతర్ జిల్లా బదిలీ కోరుకునే ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ మీ వివరములు నమోదు చేసుకోగలరు . 

నమోదు చేసుకున్న ఉపాధ్యాయులతో మీరు నేరుగా ఫోన్ ద్వారా వివరములు తెలుసుకొని పరస్పర బదిలికి అంగీకారం చేసుకొనే పరిచయ వేదిక గా ఈ బ్లాగ్ ఉపయోగ పడుతున్నదని భావిస్తున్నాను.  

Category  wise Telangana Teachers Inter District Transfers  Registrations